cấp vốn
1.ゆうし 「融資」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUNGユウ