cấp vốn ngoại thương
1.ぼうえきゆうし 「貿易融資」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊ,DỊCHエキ、イ
MẬUボウ
DUNGユウ