cát biển
danh từ
1.かいさ 「海砂」 [HẢI SA]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cát biển

1. sỏi ở biển
海砂利

Kanji liên quan

HẢIカイ
SAサ、シャ