cắt dọc
động từ
1.じゅうだん 「縦断する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOẠN,ĐOÁNダン
TUNGジュウ