cắt ra từng mảnh
câu, diễn đạt
1.ちぎる 「千切る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNセン
THIẾTセツ、サイ