cắt thành từng mẩu
câu, diễn đạt
1.すんだんする 「寸断する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỐNスン
ĐOẠN,ĐOÁNダン