cắt xén
động từ
1.かりこむ 「刈り込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẢIガイ、カイ
NHẬP