cáu bẩn
danh từ
1.あか 「垢」​​
2.きたない 「汚い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ô
CẤUコウ、ク