cáu bẩn (ở trong nước)
danh từ
1.あか 「垢」​​
câu, diễn đạt
2.あか 「垢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤUコウ、ク