cầu cho người đi bộ
câu, diễn đạt
1.ほどうきょう 「歩道橋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
BỘホ、ブ、フ
KIỀUキョウ