cầu chúc
1.ねがわくは 「願わくは」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cầu chúc

1. Cầu chúc anh thành công.
〜成功されることを。

Kanji liên quan

NGUYỆNガン