câu chuyện tình yêu
câu, diễn đạt
1.にんじょうばなし 「人情噺」 [NHÂN TÌNH ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÌNHジョウ、セイ
NHÂNジン、ニン