câu hỏi và câu trả lời
câu, diễn đạt
1.もんどう 「問答」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẤNモン
ĐÁPトウ