câu khó
danh từ
1.なんぶん 「難文」 [NẠN VĂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
NẠN,NANナン