câu lạc bộ đêm
câu, diễn đạt
1.ナイトクラブ​​

Thảo luận, đóng góp