cầu mắt
danh từ
1.めだま 「目玉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
NGỌCギョク