câu nguyền
danh từ
1.ちょうぶく 「調伏」 [ĐIỀU PHỤC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク
ĐIỀUチョウ