cầu nhô
1.ふとう 「埠頭」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẦUトウ、ズ、ト
PHỤフ、ホ