câu nói đùa
câu, diễn đạt
1.じょうだん 「冗談」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHŨNGジョウ
ĐÀMダン