cấu tạo có thớ
câu, diễn đạt
1.ファイバー​​

Thảo luận, đóng góp