câu thần chú
danh từ
1.な 「儺」 [NA]​​
2.やくはらい 「厄払い」 [ÁCH PHẤT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẤTフツ、ヒツ、ホツ
ÁCHヤク
NAナ、ダ