cầu thủ mới
câu, diễn đạt
1.ルーキー​​

Thảo luận, đóng góp