cầu thủ ném bóng
câu, diễn đạt
1.ピッチャー​​

Thảo luận, đóng góp