câu trả lời đúng
câu, diễn đạt
1.めいとう 「名答」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
ĐÁPトウ