câu trả lời thoái thác
câu, diễn đạt
1.にげこうじょう 「逃げ口上」 [ĐÀO KHẨU THƯỢNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
ĐÀOトウ
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン