câu truyện dân gian
câu, diễn đạt
1.みんわ 「民話」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THOẠI
DÂNミン