cấu tứ
danh từ
1.いしょう 「意匠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
TƯỢNGショウ