cấu véo
1.ひきやぶる 「引き破る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẪNイン
PHÁ