cầu vồng trắng
danh từ
1.はっこう 「白虹」 [BẠCH HỒNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
HỒNGコウ