cày
danh từ
1.すき​​
động từ
2.たがやす 「耕す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CANHコウ