cấy
1.たがやす 「耕す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CANHコウ