cây bạch đàn
danh từ
1.ユーカリ​​

Thảo luận, đóng góp