cây Bách Nhật
danh từ
1.ひのき 「檜」 [CỐI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐIカイ、ケ