cây bưởi chùm
danh từ
1.グレープフルーツ​​

Thảo luận, đóng góp