cây bút
1.さっか 「作家」​​
2.ペン​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁCサク、サ
GIAカ、ケ