cây chân ngỗng
danh từ
1.あかざ 「藜」​​

Thảo luận, đóng góp