cây cọ
danh từ
1.アブラヤシ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây cọ

1. cây cọ được trồng phổ biến ở vùng này.
この辺ではアブラヤシが盛んに栽培されている