cây cỏ và đất đá
câu, diễn đạt
1.ぼくせき 「木石」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
THẠCHセキ、シャク、コク