cây cúc
danh từ
1.ひなぎく 「雛菊」 [SỒ CÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÚCキク
SỒスウ、ス、ジュ