cây cúc trắng
danh từ
1.しらぎく 「白菊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
CÚCキク