cây dâm bụt
câu, diễn đạt
1.ハイビスカス​​

Thảo luận, đóng góp