cây đàn hương
danh từ
1.びゃくだん 「白檀」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
ĐÀNダン、タン