cây đao dài
câu, diễn đạt
1.なぎなた 「長刀」 [TRƯỜNG ĐAO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐAOトウ
TRƯỜNGチョウ