cây đậu chổi
danh từ
1.くさぼうき 「草箒」 [THẢO TRỬU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỬUソウ、シュウ、ス
THẢOソウ