cây dâu rừng
danh từ
1.きいちご 「木苺」 [MỘC *]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク