cây đuôi chồn
danh từ
1.いちよう 「一葉」 [NHẤT DIỆP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẤTイチ、イツ
DIỆPヨウ、ショウ