cây gai dầu của Ấn độ
danh từ
1.インドたいま 「インド大麻」​​
câu, diễn đạt
2.インドたいま 「インド大麻」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây gai dầu của Ấn độ

1. Từ hồi trước công nguyên cây gai dầu Ấn độ đã được dùng như là nguyên liệu cho thảo dược
インド大麻が原料で紀元前より薬草として使用されており
2. Ma tuý được chế tạo bằng cách sấy khô mầm non của cây gai dầu Ấn độ.
インド大麻の若芽を乾燥して作られる麻薬

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
MAマ、マア