cấy ghép
động từ
1.いしょく 「移植する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cấy ghép

1. Kỹ thuật cấy ghép tim
心臓移植技術
2. Cấy ghép một cây thông vào sân trường.
松の木を校庭に移植する。

Kanji liên quan

DI
THỰC,TRĨショク