cây gỗ trôi nổi
câu, diễn đạt
1.ひょうりゅうぼく 「漂流木」 [PHIÊU LƯU MỘC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
LƯUリュウ、ル
PHIÊUヒョウ