cây gỗ vân sam
câu, diễn đạt
1.とうひ 「唐檜」 [ĐƯỜNG CỐI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯỜNGトウ
CỐIカイ、ケ